kategorier: hälsocenter

Hemodialys görs vanligtvis rutinmässigt på sjukhuset minst 2-3 gånger i veckan. Dialys hjälper till att ersätt...
Diabetes är känd som en av riskfaktorerna för stroke. De med diabetes har en 1,5 gånger större chans att få st...