Cashless vs Återbetalning Försäkringskrav, Vad är skillnaden?

innehåll:

Försäkringsanspråkssystemet för ersättning är indelat i två metoder, nämligen kontantlös (utan kontanter) och ersätta. Men förstår du verkligen skillnaden mellan de två?

Tja om du funderar på att göra rätt sjukförsäkring, läs först följande recensioner.

Vad är skillnaden mellan försäkringsanspråk genom systemet kontantlös och ersätta?

Att välja den bästa sjukförsäkringen är faktiskt inte godtycklig och måste noggrant tänkas. Det är därför du måste veta insatserna i försäkringssystemet innan du bestämmer det bästa enligt din åsikt.

De flesta försäkringsbolag erbjuder två typer av metoder för ersättning (krav), det vill sägakontantlös och ersätta, Egentligen, vad är skillnaden mellan de två typerna av metoder?

Försäkringsanspråk kontantlös kan ta hand om, återbetala med personliga pengar först

sjukförsäkring

Om du väljer ett kontantlös systemförsäkringskrav, betalas alla kostnader som du behöver när du behandlas på sjukhus eller sjukhus direkt av försäkringen. Du behöver inte spendera ett öre. Men om de medicinska kostnaderna utanför försäkringsgränsen måste du betala resten.

Samtidigt kräver fordringar med ett ersättningssystem att du tar hand om och betalar för alla medicinska utgifter i förskott med personliga pengar. Efter avslutad behandling kan du kräva ersättning till försäkringsgivaren.

Nästan detsamma som försäkring med systemet kontantlös, ersätta har också en kostnadsgräns som kan bytas ut. När den totala kostnaden för behandling du får är bortom försäkringsbolaget ansvarar, kan de överskjutande kostnaderna inte ersättas.

Med systemet kontantlössjukhuset tar hand om ditt anspråk

screeningstest upptäcker koloncancer

Att använda sjukförsäkring med ett kontantlöst anspråkssystem gör det mycket lättare för dig. Därför behöver du inte göra några fordringar på försäkringen. Din behandlingsplats är den som betalar för din behandling för försäkring. Men först måste du visa ditt försäkringskort till sjukhuspersonalen innan du börjar behandla.

Tja, om för försäkringskrav med systemet ersättaDu ensam tar hand om alla förfaranden som behövs för att få ersättning från ditt försäkringsbolag. För att göra detta måste du inkludera alla handlingar som gäller förvaltningen av vården som har utförts, inklusive patientens namn och behandlingsplats. hälsokontrollteckningar; administrativa avgifter upp till sjukvårdskostnader, som bevis på din behandling. Först då kan du få en ersättningsavgift.

Olika täckning av medicinsk behandling

organtransplantation

Förutom att ha skillnader i betalningsform och krav på inlämning, har dessa två försäkringar också täckning av behandlingsanläggningar. Inte alla sjukvårdsinrättningar (sjukhus, kliniker, vårdcentraler etc.) accepterar försäkringsbetalningar med ett anspråkssystemkontantlös.

Däremot underlättar nästan alla hälsofaciliteter i Indonesien betalning av försäkringsfordringar ersätta, Det beror på att betalning av avgifter kan ske på förhand, så det är faktiskt som att betala för behandling med personliga pengar. Först efter det behöver du verkligen göra anspråk på ersättning när behandlingen är klar.

För det måste du vara mer uppmärksam när du väljer ett mål för behandling som passar din typ av försäkring.

Så vilken ska du välja?

I grund och botten är de olika typer av sjukförsäkringskrav som finns idag i samma åtagande att skydda dig själv och din familjs hälsa.

Bortsett från svagheterna och styrkorna hos varje är det slutgiltiga valet att bestämma dig själv i enlighet med behoven och den ekonomiska förmågan du har.

Cashless vs Återbetalning Försäkringskrav, Vad är skillnaden?
Rated 4/5 based on 2952 reviews
💖 show ads