Har yoga varit schemalagd men känns inte bra? Kanske har du ett dilemma, måste du fortsätta yoga eller ta en p...